Teisinių paslaugų grupė

Usługi

• Udzielamy pomocy prawnej różnego gatunku przedsiębiorstwom na Litwie w kwestiach założenia, przekształcenia, reorganizacji, likwidacji, bankroctwa
• Udzielamy pomocy prawnej przy zawarciu różnych umów ( pożyczki, lizingu, wynajmu, subwynajmu, zastawienia, kupowania-sprzedaży i inne)
• Ocena prawna umów lub ich projektów. Drużyna nagromadziła dużo doświadczenia przy konsultacji i zawieraniu różnych przymierzy
• Konsultacje w kwestiach prawa pracy
• Konsultacje przedsiębiorstw w kwestiach prawnych. Nasi zawodowcy mają niemało doświadczenia pomagając w codziennej działalności spółek i udzielając konsultacji przy przygotowaniu dokumentów spółek, praw i umów akcionariuszy, w zarządzaniu spółek, odpowiedzialności organów zarządzania i innych kwestiach
• Udzielamy konsultacje prawne jak organizacjom kupującym tak też dostawcom, uczęstniczącym w nabyciach publicznych w sprawie przystosowaniu regulaminów nabycia publicznego oraz toku nabycia publicznego. Wykonujemy prawną nabycia publicznego analizę procedury, przygotowujemy pretenzje w sprawie dokumentów nabycia publicznego lub rezultatów nabycia publicznego. Oprócz tego konsultujemy w kwestiach zawarcia przymierza nabycia publicznego oraz wykonania. Reprezentujemy w sporach dotyczących warunków dokumentów nabycia publicznego lub rezultatu nabycia publicznego w sądach i innych instytucjach.
• Udzielamy w szerokim spektrze pomoc prawną w dziedzinie stosunków prawnych rodziny: przygotowujemy umowy małżeńskie, konsultujemy małżonków w sprawie praw majątkowych i nie majątkowych, utrzymania wzajemnego i dzieci, adoptowania i w innych kwestiach.
• Ciągle zderzając się z z praktycznymi aspektami regulowania prawnego budowy i majątku nieruchomego, uczęstnicząc na seminarach udzielamy jakościowych konsultacyj w kwestiach prawnych majątku nieruchomego oraz budowy.
• Przygotowujemy powództwa, opinie, zaskarzenia, oświadczenia i inne dokumenty procesowe
• Reprezentacja akcionariuszy, kredytorów, administratorów banknotowych w procesie bankructwa przedsiębiorstwa
• Prawo dziedzictwa
• Obrona honoru i godności. Prawo rozpowszechnienia wiadomości
Partnerzy

UAB „Teisiniu paslaugu grupe“

Company code: 300602173
Kod VAT: LT100005318012
Janonio st. 17, LT-92238, KLAIPEDA, Lithuania
Account No. LT407300010096603285
SWIFT code HABALT22, AB Swedbank 
Bank code 73000 
Bank address: Savanoriu pr. 19,
03502 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 46 311523
Mob. +370 655 76885
E-mail: info@tpg.lt
www.tpg.lt