Paslaugos

Patirtis, įsipareigojimas, empatija

Tai mes geriausiai išmanome

 • Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Visos Įmonės, privalo atitikti duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Pilnai sutvarkome visą dokumentaciją, atliekame mokymus
 • Išieškome skolas efektyviausiais būdais
 • Padedame skolininkams santykiuose su bankais, greitųjų kreditų bendrovėmis. Mūsų dėka skolos gali būti sumažintos, atidėti arba pratęsti skolų grąžinimo terminai ar skolų grąžinimas išdėstytas dalimis
 • Teikiame teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, bankroto klausimais
Paslaugos

Tai mes geriausiai išmanome

 • Teikiame teisinę pagalbą sudarant įvairias sutartis (paskolos, lizingo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, pirkimo-pardavimo ir kt.)
 • Sutarčių ar jų projektų teisinis įvertinimas. Komanda turi sukaupusi didžiulę patirtį konsultuojant ir sudarant įvairius sandorius
 • Konsultacijos darbo teisės klausimais
 • Įmonių konsultavimas teisiniais kausimais. Mūsų profesionalai turi nemažą patirtį padedant kasdieninėje bendrovių veikloje ir konsultuojant bendrovių dokumentų rengimo, akcininkų teisių ir sutarčių, bendrovių valdymo, valdymo organų atsakomybės ir kitais klausimais
 • Teikiame teisines konsultacijas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose dėl viešųjų pirkimų nuostatų taikymo bei viešųjų pirkimų eigos. Atliekame teisinę viešųjų pirkimų procedūros analizę, rengiame pretenzijas dėl viešųjų pirkimo dokumentų ar viešųjų pirkimo rezultatų. Taip pat konsultuojame viešojo pirkimo sandorių sudarymo bei vykdymo klausimais. Atstovaujame ginčuose dėl viešųjų pirkimo dokumentų sąlygų ar viešųjų pirkimo rezultatų teismuose ir kitose institucijose
 • Teikiame plataus spektro teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: ruošiame vedybų sutartis, konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo bei kitais klausimais
 • Nuolat susidurdami su praktiniais statybų ir nekilnojamojo turto teisinio reguliavimo aspektais, dalyvaudami seminaruose teikiame kokybiškas konsultacijas nekilnojamojo turto bei statybos teisės klausimais
 • Rengiame ieškinius, atsiliepimus, skundus, pareiškimus ir kitus procesinius dokumentus
 • Akcininkų, kreditorių, bankroto administratorių atstovavimas įmonių bankroto procese, Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje ir Anglijoje
 • Paveldėjimo teisė
 • Garbės ir orumo gynimas. Žiniasklaidos teisė