Teisinių paslaugų grupė

Savavališkų statybų legalizavimui atvertas kelias nuo 2013 m. sausio 1 d.

"Informacija žiniasklaidai 2010 m. rugpjūčio 10 d., antradienis
Išplatinta portaluose DELFI.lt, ELTA, VZ.lt, VERSLOBANGA.lt, DIENA.lt, INFOLEX.lt ir kt."

Be jokio triukšmo tyliai ramiai 2010-07-02 Seime priimtos, galima drąsiai sakyti, revoliucinės Statybos įstatymo pataisos, leidžiančios įteisinti nelegalias statybas.

Tiesa, tai galima bus padaryti tik nuo 2013 m. sausio 1 d.

Taigi, ką leidžia ir ko neleidžia naujosios įstatymo pataisos nuo 2013 m. sausio 1 d.?

Visų pirma, asmeniui, kuriam jau Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau Statybos inspekcija) pareigūnas surašė savavališkų statybų ir statybų sustabdymo aktus bei pateikė reikalavimą nugriauti statinį arba atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, naujosios įstatymo pataisos leis parengti statinio projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir sumokėjus įstatyme nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Tačiau tai bus galima padaryti tik tais atvejais kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo nugriauti statinį arba atstatyti (atkurti) nugriautą statinį įvykdymo terminą (paprastai 6 mėn.) gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą nugriauti statinį arba atstatyti (atkurti) nugriautą statinį.

Tuo atveju jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą (6 mėn.) reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. Tačiau net gi ir teismas gali suteikti asmeniui teisę įteisinti savavališką statybą, atliekant aukščiau nurodytas procedūras.

Taigi asmuo nepasinaudojęs pirmu (ikiteisminiu) šansu įteisinti nelegalų statinį, turi ir antrą šansą tai padaryti teisme.

Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą bus apskaičiuojama pagal formulę Į = V2/1 mln. Lt
1) Į – įmokos dydis;
2) V – sąnaudų vertė.
Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės, tačiau įmoka negali būti mažesnė kaip 300 litų ir didesnė kaip 500 000 litų.
Taigi jeigu statinio statyba jums kainavo 200 000 Lt, tai įmoka už savavališkos statybos įteisinimą sudarys 10 000 Lt.

UAB „Teisinių paslaugų grupė“

Įm. kodas: 300602173
PVM kodas: LT100005318012
Janonio g. 17, LT-92238
KLAIPĖDA
Saskaitos Nr. LT407300010096603285
SWIFT kodas HABALT22, AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel. +370 46 311523
Mob. +370 655 76885
El. paštas: info@tpg.lt
www.tpg.lt