Teisinių paslaugų grupė

Služby

 • Vymáháme pohledávky, a to v co nejúčinnější podobě
 • Pomáháme dlužníkům v jejich vztazích s bankami, se společnostmi, které nabízejí rychlé půjčky. Díky nám je možno snížení dluhů, odklad splátek nebo splácení dluhů ve splátkách
 • Poskytujeme právní pomoc při řešení otázek týkajících se vzniku, restrukturalizace, reorganizace, likvidace, konkurzu všech druhů podniků v Litvě.
 • Poskytujeme právní pomoc při uzavírání různých smluv (smluv o půjčce, leasingových smluv, nájemních a podnájemních smluv, smluv o poskytnutí hypotečního úvěru, smluv o koupi či prodeji atd.)
 • Právní posouzení smluv nebo jejich projektů. Náš tým shromáždil bohaté zkušenosti v oblasti poradenství a uzavírání různých dohod
 • Konzultace v otázkách pracovního práva
 • Právní poradenství podnikům. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v oblasti podpory společností v každodenním provozu a poradenství v otázkách dokumentace společností, práv akcionářů a smluv, řízení společností, odpovědnosti řídicích orgánů a atd.
 • Jak veřejným zadavatelům tak dodavatelům, kteří působí v zadávacím řízení, poskytujeme právní poradenství použití pravidel veřejných zakázek a postupů při zadávání zakázek. Provádíme právní analýzu postupu veřejných zakázek, připravíme žádosti spojené s dokumentací veřejných zakázek nebo s výsledkem veřejných zakázek. Také poskytujeme poradenství v otázkách uzavírání a plnění dohod veřejných zakázek. Zastupujeme u soudů a u dalších institucí ve věcech, které se týkají podmínek dokumentů veřejných zakázek nebo výsledku veřejných zakázek
 • Nabízíme široké spektrum právní pomoci v oblasti rodinného práva: připravujeme manželské smlouvy, poskytujeme poradenství v otázkách peněžitých a nepeněžitých práv manželů, vyživovací povinnosti mezi manželi a k dítěti, adopce a v dalších otázkách
 • Zatímco jsme velmi dobře seznámeni s praktickými aspekty právních předpisů pro výstavbu a stavebnictví a pro nemovitosti a aktivně se účastníme seminářů, poskytujeme odborné právní poradenství v otázkách nemovitostí a stavebních práv
 • Připravujeme žaloby, ohlasy, stížnosti, odvolání a jiné procesní dokumenty
 • Zastoupení akcionářů, věřitelů, konkurzních správců v úpadkovém řízení. Bankrot fyzických osob v Anglii
 • Dědické právo
 • Ochrana občanské cti a lidské důstojnosti. Mediální právo

UAB „Teisinių paslaugų grupė“
IČ: 300602173
DIČ: LT100005318012
Janonio st. 17, LT-92238, KLAIPEDA, Lithuania
Bankovní učet: LT407300010096603285
SWIFT: HABALT22, Banka: AB Swedbank
Kód banky: 73000
Telefon: +370 46 311523
Mobilní tel.: +370 655 76885
E-mail: info@tpg.lt
www.tpg.lt